Gezondheidscentrum Therapeuticum Aurum -
 
Tekstgrootte AAA

Kanker

Zorgprogramma Kanker:  de rol van antroposofische eerstelijns gezondheidszorg voor mensen met kanker

Antroposofische huisartsen, therapeuten en verpleegkundigen vervullen reeds vele jaren een rol voor patiënten met kanker door hen aanvullende therapieën en medicatie  aan te bieden, die hun kwaliteit van leven en autonomie helpen bevorderen. Gedurende het jaar 2017 wordt het zorgprogramma kanker vernieuwd. Rechtsboven op deze pagina vindt u een actuele samenvatting met achtergronden (Zorgaanbod 'Omgaan met kanker').

Verbeter je zelfregulatie

In samenwerking met de Hogeschool Leiden werken antroposofische zorgverleners aan het Zorgprogramma Kanker. Binnen dit zorgprogramma wordt gewerkt aan de verdere professionalisering en kwaliteitsverbetering van de Antroposofische Gezondheidszorg (AG). Tevens wordt hiermee de zichtbaarheid van de AG binnen de gezondheidszorg vergroot en wordt ingespeeld op recente ontwikkelingen, die gericht zijn op het versterken van de rol van de patiënt met kanker in zijn/haar eigen herstelproces. Het versterken van deze zgn. 'zelfregulatie' (eigen regie) is een kerndoel, omdat gebleken is dat een betere zelfregulatie de kwaliteit van leven en de gezondheid bevordert.
 

Aanvullende zorgmogelijkheden

Het Zorgprogramma Kanker (ZP Kanker) bestaat uit aanbevelingen en handelingsinstructies ter ondersteuning van de dagelijkse praktijkvoering en is gebaseerd op ervaringskennis van experts en de wetenschappelijke literatuur. Duidelijk is dat de aangeboden antroposofische zorg aanvullend is aan de reguliere zorg, met als doel deze te ondersteunen en te optimaliseren en dat de huisarts hier een centrale, coördinerende rol inneemt; hij/zij stelt, in overleg met de patiënt, het zorgpad op en verwijst door naar passende therapieën: antroposofische medicatie, kunstzinnige therapie (beeldend, muziek, spraak), uitwendige therapie, euritmie, antroposofische fysiotherapie, psychosociale hulpverlening en/of antroposofische voeding- en dieettherapie. Over de inhoud van deze therapieën is meer te lezen op deze website en meer algemeen op www.nvaz.nl/leden/leden-beroepsverenigingen.
 

Individugericht

Een ander aspect is dat het behandeltraject, waarbinnen behandeldoelen en behandelingsmogelijkheden staan beschreven, sterk individu-georiënteerd is en varieert binnen de verschillende fasen die binnen het ziekteproces te onderscheiden zijn: De acute-, de behandel-, de nazorg-/reïntegratiefase of de palliatieve fase. 

 

Meer lezen?

Voor vrouwen met borstkanker: wat antroposofische geneeskunde aanvullend kan bieden, zie www.nvaa.nl/borstkanker
Recent is een goed en heel praktisch boek verschenen over 'Uitwendige therapie in de oncologische zorg': lees meer.
Over de aanvullende immuunversterkende therapie met Iscador of Abnoba is meer te lezen in de flyer 'Misteltherapie in het kort' (pdf rechtsboven op deze pagina), of op www.weleda.nl, of www.abnoba.nl, of www.mistel-therapie.de (duits en engels).
Lees ook op www.kanker-actueel.nl over misteltherapie en onderzoeksresultaten

Meer engelstalige informatie over antroposofische behandelingen bij kanker: www.steinerhealth.org/programs/cancer-treatment/

Wie werken er mee?

Teamleden van Aurum die nu meewerken in het Zorgprogramma Kanker: Jeannette van der Schuit, huisarts; Marco Ephraïm, huisarts; Marjanke de Jong, gesprekstherapeute; Sarah Goudsmit, levenscoach; Hedwig Douma, psychologe; Ria Krul, fysiotherapeute; Hanna Obbens, verpleegkundige/uitwendige therapie; Irene Pouwelse, euritmietherapeute; Maaike Kroese, kunstzinnig therapeute; Jelle van der Schuit, muziektherapeut.

 

Contact

Voor meer informatie over de praktische toepassing van het Zorgprogramma Kanker kunt u een van de bovengenoemde teamleden benaderen. Ook kunt u een mail sturen aan: assistente.ephraim@gmail.com

 

 

Downloads:

Contactgegevens

Frits de Zwerverhove 1
2717 TP Zoetermeer
zie: Routebeschrijving 

Noodlijn 8 – 17 uur
079-351 23 94

Uitsluitend voor spoedgevallen
tijdens kantoortijden, in T. Aurum

Noodlijn 17 – 8 uur
079-343 16 00

Uitsluitend voor spoedgevallen 
na kantoortijden,
op de Huisartsenpost (HAP)

Huisartsen

Dhr. Ephraïm 079-3212368
Mw. Schneider 079-3510607
Mw. vd Schuit 079-3511730

klik hier voor meer informatie
klik hier voor herhaalrecepten

Therapieën en overigen

(Klik aan voor meer informatie:)

Consultatiebureau 0-5 jaar
Diëtist Dieettherapie: 06-82665869
Diëtist Nutrivitaal: 06-48889090
Euritmietherapie 079-3217903
Fysiotherapie 079-3219172
Gesprekstherapie & coaching
Internist dr Tusenius 030-2282622
Kunstzinn. therapie 079-3217258
Muziektherapie 079-3217903
Osteopathie 06-30865062
Spraaktherapie 015-2620246
Uitwendige therapie 079-3219172
Verloskundigen 079-3217172

 

 

Disclaimer